Årsmötet 2017

I början på mars hade föreningen ett årsmöte. Det fortlöpte smidigt och styrelsen beviljades ansvarsfrihet. Det hade inte inkommit några motioner. Styrelsen består av samma medlemmar som 2016. Det beslutades också om en arrendehöjning för varje kolonistägare, höjningen är 50 öre per kvm. Nu fortsätter styrelsen arbete under 2017. Mer information kommer fortlöpande här på hemsidan.

You must be logged in to post a comment