2020

Årsmöte 20200315 kl 12:00

Kallelse till årsmöte!Söndagen den 15 mars 2020 kl 12:00 Lilla kulturhuset Mejerigränd 3 i Kävlinge Förslag till dagordning för årsmötet Mötets öppnandeFastställande av dagordningVal av ordförande att leda förhandlingarnaVal av protokollförare…

Läs mer...


1 2 3