Containern

Containern öppnas 1 maj och är öppen till slutet på oktober.

Här får du enbart slänga trädgårdsavfall.

Du får inte slänga plast, byggmaterial eller matavfall.

Välkommen till Kävlinge Kolonistföreningens hemsida.

logotyp_400x89Vi har haft hemsida i snart två år, uppdateringarna har varit stundtals bristfälliga, men nu kommer vi att ta tag i arbetet med att uppdatera informationen på hemsidan. Vi har en ny logotyp på hemsidan.

Vi kommer fortlöpande att skriva om saker som händer på området.
Vi kommer informera om styrelsemöten, berätta lite om vad som händer på möten, när vårt nästa möte är.
Vi kommer att informera om ris insamling vilka tider och under vilken period.
Vi kommer låta ordföranden skriva sina tankar varje månad.

Har du något du vill ha med på hemsidan? Ska du sälja din koloni och vill lägga ut den på hemsidan, hör av dig till oss på info@kavlingekolonist.se så hjälper vi dig med att lägga ut en annons.

Det var några rader om hemsidan. Ansvarig för hemsidan är Ingvar Willander.

De närmaste dagarna kommer vi att uppdatera med mer information. En del saker är inte helt klara än, men kommer att bli klara den närmaste veckan.

Ny styrelse tar form

Hej!

Den nya styrelsen har haft sitt första möte den 18 mars 2015. Det var ett första inledande möte för att bestämma om hur vi ska arbeta framöver. Nästa planerade styrelsemöte är den 8 april 2015. Har ni något som ni tycker vi ska ta upp på vårt nästa möte, skriv ett mail till oss.

Hälsningar
Styrelsen