Aktuellt

Kallelse till årsmöte 2023

Tid för årsmötet: lördagen den 18 mars 2023 kl 14:00 Plats för mötet: Lilla kulturhuset, Mejerigränd 3, Kävlinge Förslag till dagordning Mötets öppnandeFastställande av dagordningVal av ordförande att leda förhandlingarnaVal…

Läs mer...

Årsmöte 2023

Kolonistföreningen planerar att hålla årsmötet den 18 mars. Kallelse kommer att sändas ut i god tid. Under 2022 har styrelsen arbetat med planerna på att anlägga en toalettbyggnad på området.…

Läs mer...