Lördag 27 maj är det vårsyn

När nu väl vintern har släppt sitt grepp och sommaren står för dörren är det dags att se över vårt fina koloniområde. Vi vill att alla, såväl kolonister som besökare, ska få ett trevligt intryck och mötas av ett välskött promenadområde.

Styrelsen har kolonistföreningens ordningsregler och avtalet med Folkets Park att utgå ifrån när synen gås. Förutom helhetsintrycket av varje lott tittar vi speciellt på häcken eller stakets höjd och utseende och att området utanför tomtgränsen är fritt från ogräs. Tomten ska ge ett vårdat intryck, likaså skall byggnader upplevas omhändertagna. Hittar styrelsen några tydliga tecken på bristande skötsel lämnar vi ett meddelande om detta och kolonisten ges möjlighet att vidta åtgärder, varpå vi gör en ny syn vid senare tillfälle för att följa upp att det som brustit åtgärdats.

Självklart har vi förståelse för att det finns många anledningar till skötseln av kolonilotten från tid till annan kan var eftersatt, informera oss gärna i så fall så undviker vi onödiga missförstånd.

Mvh

//Styrelsen