Kävlinge kolonistförening:

Har du frågor om föreningen eller området kan du kontakta oss på info@kavlingekolonist.se

Styrelsen:

Ordförande:
Ingvar Willexberg
Telefon: 0706-22 69 68
E-Post: ingvar@kavlingekolonist.se

Kassör:
Bertil Friberg
E-Post: 
kassor@kavlingekolonist.se

Sekreterare:
Jonas Malmgren
E-Post: jonas@kavlingekolonist.se

Ledamöter:
Bengt Heide
E-Post: bengt@kavlingekolonist.se

Ledamöter:
Pernilla Blixt
E-Post: pernilla@kavlingekolonist.se

Suppleanter:
Maria Florens
E-Post: maria@kavlingekolonist.se

Maj-Elén Larsson
E-Post: majelen@kavlingekolonist.se

Revisorer

Olle Sundh
E-Post: olle@kavlingekolonist.se

Lennart Hansson
E-Post: lennart@kavlingekolonist.se

Suppleanter:
Kristina Lindholm
E-Post: kristina@kavlingekolonist.se

Vaktmästaren:

Sven Olsson
Telefon: 0723 – 11 83 96
E-Post: vaktmastare@kavlingekolonist.se

Valberedning:

Britt-Louise Heide
E-Post: valberedningen@kavlingekolonist.se

 Hämta Organisationen 2020 i PDF format