Välkommen till 2017

Hej alla kolonistägare!

Det var länge sedan vår hemsida blev uppdaterat och här kommer en efterlängtad sådan.

 1. Vår extrastämma som vi hade i höstat beslutade att vatten ska dras till kolonilotterna.
 2. Vår extrastämma beslutade också att en engångskostnad på 2700 sek ska krävas in av kolonisterna. Den ska vara betald senast 31 mars 2017 för att projektet ska kunna betalas.
 3. Extrastämman beslutade också om ett nytt ord, ”handvattning” ska gälla. (Vad betyder då handvattning? Jo det är alltså tillåtet att vattna sina odling, eller sina blommor med vatten från vattenposten så länge det sker med vattenkanna, eller slang med munstycke. Det är alltså inte tillåtet att vattna med vattenspridaren, fylla polen med vatten osv. De som önskar fylla sin pol med vatten, gäller fortfarande samma regler som tidigare att man får betala extra för det vatten som krävs till polen. Har du egen brunn rekommenderas du också att fortsätta använda den för ex bevattning av blommor och gräs. Det vatten som kommer att finnas i vattenposten är rent och drickbart vatten, det ska ses som en utökad lyx att få vatten när sig. Men ska användas med förnuft. Om det visar sig att vattenkostnaden stiger extremt mycket kan föreningen ta ut en kollektiv vattenavgift för kommande år.)
 4. Redan nu i börjar på februari har grävningen av rör i mittgången genomförts.
 5. Information om vattenprojektet får egen flik här på hemsidan.
 6. Utskick av arrendeavgiften har skickats ut till samtliga, tänk på att om du har flyttat det senaste året är det din skyldighet som kolonistägare att se till att föreningen har rätt adress. Betalning skall vara föreningen tillhanda senast 28 februari 2017.
 7. Utskick av vattenprojekt avgift har skickats ut till samtliga, tänk på att den ska vara oss tillhanda senast den 31 mars 2017.
 8. Uppsägning av avtalet med Kävlinge Folkets park har skickats iväg. Alltså är avtalet uppsagt.
 9. Föreningen har nu egen postadress. Kävlinge Kolonistförening, Dalgatan, 244 31 Kävlinge. Med start idag kan du alltså skicka brev till föreningen, du kan också skicka via e-post till info@kavlingekolonist.se
 10. Styrelsen har beslutat att samtliga ärenden gällande vår- höstsyn kommer att skickas ut digitalt. Övrig information kommer också under 2017 att skickas digitalt till alla som har en giltig epost adress. Information kommer också fortlöpande ske på hemsidan (bättre än tidigare).
 11. Årsmöte för 2017 är bokat till den 5 mars 2017. Mejerigränd, samma plats som vi hade vårt vattenmöte i höstas.
 12. Styrelsen har sitt nästa möte den 5 mars efter avslutat årsmöte, har du synpunkter på något är du välkommen att lämna det digitalt eller till oss på årsmötet. (efter årsmötet är avslutat)
 13. En ny vårträff ska planeras in, där vi kan byta växter, grilla och ha allmänt trevlig med varandra.

Ja det var en summering av den senaste tidens aktiviteter från styrelsen och det vi har arbetat med. Vi ses på årsmötet och snart är det tid med första spadtaget för vatten och snart har vi våren här.

 

You must be logged in to post a comment