Höstsyn 3 oktober

Den 3 oktober kommer vi ha höstsyn på området. Det är då vi i styrelsen tillsammans med Silverforsen (Kävlinge Folktest park) har en rundvandring på området och ser så att alla sköter sin koloni.

Tänk på att gräset ska vara klippt, ogräs i gången ska vara rensat, varje kolonist har halva gången utanför sin koloni. De som har koloni mot Dalgatan har hela trotoaren.

Häcken ska vara klippt och får max vara 160 cm hög. Om du känner dig osäker på hur det står till på din koloni med häcken, gången, gräset. Ta en titt och snygga till om det behövs innan lördag den 3 oktober.

Kolonister med pool eller studsmatta är helt ansvariga för att ingen kan komma till skada, varken vid användande eller vintertid (1 oktober – påsk). Vintertid ska poolen täckas på säkert sätt. Studsmattan den ska monteras ner senast 1 oktober. Tänk också på att blocka undan övriga lösa föremål inför hösten och dess höststormar.