Kulturföreningen Silverforsen

Kulturverksamheten i Folkets Park administreras numera av en nystartad kulturförening.

Föreningen behöver fler medlemmar, så det är bra om så många kolonister som möjligt ville gå med som medlemmar. Det kostar 100 kr/person och år, och som medlem kan du påverka verksamheten och gratis ta del av trevliga upplevelser i Silverforsen Folkets Park såsom musik, barnteater, midsommarfirande, gymnastik, dans och mycket annat.

Betala 100 kr till bankgiro 5744-2634. Ange namn, adress, gärna också kolonilottsnummer och mailadress.

Du kan också betala kontant mot kvitto till kassören i kulturföreningen Olle Sundh (koloni nr 27).

Om föreningen inte får tillräckligt många medlemmar finns risk att kulturföreningen inte kan leva vidare och kolonisterna och övriga Kävlingebor går miste om trevliga upplevelser under sommaren.