Bygglovsregler / Tillstånd som gäller för Kävlinge Kolonistförening!

 1. Du ansvarar själv för att du har de handlingar som krävs för din byggnad och det som finns på din kolonilott, ytters är det du som arrenderar din lott som är ansvarig för det som finns på din tomt.
  • Tillstånd från Kolonistföreningen
  • Tillstånd från Kävlinge Folkets park
  • Tillstånd / bygglov från Kävlinge Kommun

Koloniföreningen har egna regler och avtal, det är därför inte alltid självklart att det som gäller för kommunen också gäller för Kävlinge Kolonistförening. Området räknas som en egen tomt och det betyder att det behövs bygglov för stuga, för växthus och för förråd.

Tillstånd som krävs både från föreningen, parken och kommunen är följande

 1. Bygga om stugan så som att sätta in större fönster eller ändra utformning av stugan.
 2. Måla om stugan i annan färg.
 3. Bygga ut stugan med fler kvm än den har idag.
 4. Bygga om förråd såsom att sätta in större fönster eller ändra utformning av förrådet.
 5. Måla om förråd i annan färg.
 6. Bygga ut förrådet med fler kvm än det har idag.
 7. Installera egen toalett (ej vattentoalett eftersom det saknas avlopp på området)

Du får max ha en stuga på 15 kvm och ett förråd/växthus på max 5 kvm. Totalt får du bara ha en bebyggd yta på 20kvm. Har du större yta än så och det är byggt före 2010 är det dock godkänt. Men om du vill riva din stuga och bygga ny eller bygga ut befintlig räknas det under de nya reglerna som säger max 20 kvm byggyta totalt.

Så här söker du tillstånd:

 1. Börja alltid med en ansökan till Kävlinge Kolonistförening. Får du inte godkänt har du möjlighet att återkomma med ny ansökan.
 2. Föreningen skickar din ansökan vidare till Kävlinge Folkets Park för ett godkännande. Får du inte godkänt har du möjlighet att återkomma med ny ansökan.
 3. När du får godkännande av både Kävlinge Kolonistförening och Folkets Park får du ett besked att du kan skicka in din ansökan till Kävlinge kommun.
 4. Skicka in din ansökan till Kävlinge Kommun och betala in den avgift som krävs. Även om Kävlinge Kolonistförening och Kävlinge Folkets Park har godkänt din ansökan, betyder det inte att du automatiskt får godkänt från Kävlinge Kommun. 
 5. Tänk på att du måste även ansöka om rivningslov om du ska riva din stuga

Tänk på att även om du skulle skicka din ansökan direkt till Kävlinge Kommun och få godkänt därifrån, så betyder detta inte att du automatiskt får godkänt från Kolonistföreningen och Parken. I första hand är det Kävlinge Kolonistförenings regler som gäller, och dessa styrs av arrendeavtalet med Kävlinge Folkets Park. Alltså är det i första hand dessa regler som gäller för vad man får och inte får göra på området.

Saker som inte kräver bygglov, men ett skriftligt godkännande från Kävlinge Kolonistförening:

 1. Sätta upp solpanel
 2. Sätta upp pool
 3. Sätta upp studsmatta
 4. Sätta upp lekstuga
 5. Gräva ned vattentank eller sätta upp annan form av större vattentank

Saker som man inte får ha på området:

 1. El från elleverantör, då detaljplanen inte tillåter ström på området
 2. Vattenburen toalett, då detaljplanen inte tillåter avlopp på området
 3. Det är inte tillåtet att bo permanent i sin stuga på området och ej tillåtet att folkbokföra sig i sin stuga
 4. Vattenspridare kopplad till det kommunala vattnet

Till Kävlinge Kolonistförening kan du skicka din ansökan till
E-Post: info@kavlingekolonist.se

 Bygglovsregle i PDF format