Årsmötet 2021

Under rådande omständigheter med mötesförbud och en pandemi som härjar har styrelsen beslutat att hålla årsmötet med hjälp av ”per capsulam”. Det betyder att styrelsen kommer att skicka ut ett brev med en dagordning och förslag till beslut. Detta utskick kommer att ske digitalt till de som har e-post. Där kommer också handlingar i form av årsbokslut och revisionsberättelse att skickas ut. För de som inte har tillgång till e-post, de kan begära att få handlingarna skickade till sig via brev.

Tanken är att dessa beslut ska gälla fram till att vi kan hålla ett regelrätt årsmöte. När styrelsen bedömer att det går at hålla ett sådant möte kommer en kallelse att skickas ut om extra årsmöte. Där finns det då möjlighet att ställa frågor och de beslut som togs ”per capsulam” kan då ändras.

Har du frågor gällande detta beslut är du välkommen att kontakta styrelsen på info@kavlingekolonist.se