Årsmöte

Söndagen den 11 mars håller Kävlinge Kolonistförening årsmöte.

Lilla kulturhuset Mejerigränden

klockan 14

Du som äger kolonilott är välkommen på årsmötet.

Kan du inte själv komma kan du skicka sändebud, dock krävs det då fullmakt för att få närvara vid mötet.

Efter mötet bjuder vi på kaffe å tårta

 

You must be logged in to post a comment