Extrastämma!

Vi hade ett möte den 11:e september. Kunde du inte vara där, men har frågor är du välkommen att kontakta ordföranden, Ingvar Willander tel 0706  2269 68
Den 30 oktober kommer det att bli ett möte där vi skall rösta om vatten. För att förslaget ska godkännas krävs 50 % majoritet av vid stämman närvarande medlemmar samt de som företräds av ombud. De kolonister som inte kan närvara vid extrastämman har möjlighet att rösta genom ombud.

Kallelse, styrelsens förslag till vatten, ritning samt fullmakt kommer att skickas ut under vecka 40.

Ris och Container

Hej!

Då var det höst igen. Tiden går fort och nu är det tid att stänga containern och börja med risinsamling. Vi startar den 8:e oktober och sista dagen är den 22:e oktober.
Den här gången skall riset läggas i en special container som kommer att finnas vid flaggstången.

Sista dagen då containern är öppen blir den 7:e oktober